ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 08.53 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 โดยทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงปฐมดุสิต และเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์ ได้แก่ เพลงโยสลัม, เพลงค้างคาว ฝรั่ง และเพลงกินรีแปลง ร่วมกับนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 76 นาย โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 หลังข่าวในพระราชสำนัก

เวลา 15.05 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย นำนางจิราพร เจริญกิตติยาภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมโบว์ลิงการกุศลสมทบกองทุน 30 พฤษภา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้จัดทำโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 นำครอบครัวชาวนาตัวอย่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเดิน-วิ่ง สามัคคี 28 ปี สวปอ.เพื่อสุขภาพและเพื่อการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถบรรทุกหกล้อ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สำหรับรับ-ส่งนักเรียน ครูและบุคลากร ในโอกาสนี้ นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถบรรทุกดังกล่าวด้วย

นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง "42 ปี ดอกบัวคู่มาราธอน ประจำปี 2562" สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา บำรุงสภากาชาดไทย สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร

นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ นักวิชาการเกษตร ระดับ 10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักพระราชวัง นำนางสาวศิริพร ปัญญ์เอกวงศ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโครงการวิจัยฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ

นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายวินัย ปลั่งพินิจกิจการ ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีวิทยุ "เอฟเอ็ม 95 เมกกะเฮิร์ตซ์" นำคณะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "ปาร์ตีปีกุน เพื่อมูลนิธิราชสุดา" และการจำหน่ายเสื้อยืดในงานดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิราชสุดา

นางสาวอาภาภรณ์ ภูมิไชย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซิมพลีเอเชีย ฟูดส์ แอลแอลซี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ และคณะ จากวิสาหกิจชุมชนเคหะเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางพรพรรณ สกุลชัยธวัช พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง นำคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 พร้อมด้วยเยาวชนคนเก่งที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ ผู้แทนเยาวชนคนเก่งฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 15.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ดังนี้ ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย, ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และทุนการศึกษานามพระราชทาน "ลุ่มน้ำโขงพิจัย" ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้า รถยนต์ในฝัน "โตโยต้าดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์" ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด