สนามข่าว 7 สี

ผู้ค้าแผงลอยเขาค้อกว่า 100 คน ร้องจัดระเบียบการค้าใหม่

กลุ่มผู้ค้าแผงลอยที่จำหน่ายสินค้าบริเวณจุดชมวิวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โต้แย้งกันอย่างดุเดือด เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการบริหารจัดการและระเบียบการค้าขาย

ชาวบ้านผู้ค้าแผงลอยที่จำหน่ายสินค้าบริเวณจุดชมวิวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมตัวกันกว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่องการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยบริเวณริมถนนจุดชมวิวเขาค้อ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามที่อำเภอจัดไว้ เพราะเกรงว่าจะเข้าเงื่อนไขของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียน

โดยชาวบ้านได้จัดทำบัญชีรายชื่อเฉพาะคนในพื้นที่ ยื่นให้กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจุดดังกล่าวที่ผ่านมามีการผ่อนปรนให้มีการค้าขายสร้างอาชีพของชุมชนเพื่อคนในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเขาค้อ แต่ทางอำเภอมีจุดประสงค์จะจัดระเบียบ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร จึงมีการจัดลงทะเบียน ทำให้กลุ่มผู้ค้ามองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงทำหนังสือยื่นให้กับที่ว่าการอำเภอในการจัดระเบียบ คือ ให้ยกเลิกการจัดการของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และต้องไม่เปิดรับลูกค้ารายใหม่ โดยต้องให้กลุ่มชุมชนแม่ค้าหมู่ 1 เป็นผู้บริหารจัดการกันเอง และไม่ให้มีการเรียกเก็บเงินจากกลุ่มแม่ค้า หรือถ้ามีจะต้องเป็นแค่ค่าบำรุงเพียงเล็กน้อย และต้องไม่มีโควตาให้กับหน่วยงานราชการ

ด้านตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงว่าได้ปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้ค้านอกพื้นที่ไปแล้วกว่า 20 ราย เพราะเน้นรับเฉพาะผู้ค้าในพื้นที่เท่านั้น ทำให้ผู้ค้านอกพื้นที่บางคนที่เดินทางมาเพื่อจะลงทะเบียน แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เกิดความเสียหาย เพราะสต็อกของไว้ขายเรียบร้อยแล้ว

นายกนกศักดิ์ หมื่นจันทร์ ปลัดอำเภอเขาค้อ เข้าเจรจากับกลุ่มผู้ค้า พร้อมทั้งให้ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้จัดประชุมในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคมที่จะถึงนี้ เพื่อหาข้อสรุปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ทำให้กลุ่มผู้ค้าที่เดินทางมาต่างพอใจและแยกย้ายกันกลับ