เช้านี้ที่หมอชิต

เตรียมตัวให้พร้อม!! ชิมช้อปใช้ เฟส 2 เล็งเพิ่มวงเงินคืน นำรายจ่ายลดหย่อนภาษี

เช้านี้ที่หมอชิต - ภายในเดือนตุลาคมนี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติเงื่อนไขมาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 2 เล็งเสนอเพิ่มวงเงินคืน หรือ Cash Back และสามารถนำรายจ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ หวังจูงใจให้ประชาชนใช้จ่ายมากขึ้น

โจทย์ใหญ่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. พิจารณาสำหรับมาตรการ ชิมช้อปใช้ รอบใหม่นี้ คือทำอย่างไรให้ประชาชนยอมควักเงินในกระเป๋าออกมาใช้จ่าย รวมทั้งต้องกระจายในจังหวัดที่เล็กกว่าเมืองรอง อย่างเช่น แม่ฮ่องสอน หรือ สตูล มีรายงานว่า สศค.ได้พิจารณาเสนอการเพิ่มวงเงินใน Cash Back จากเฟสแรกที่ให้ร้อยละ 15 ของการใช้จ่าย ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท เท่ากับจะได้เงินคืน 4,500 บาท หรือนำค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้

โดยเงื่อนไขที่คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น เบื้องต้นคือ การแจกเงิน 1,000 บาท ในเฟส 2 ทาง สศค. ไม่ได้เสนอให้ฟรี ๆ เหมือนกับเฟสแรก เพราะต้องการสนับสนุนให้ประชาชนควักเงินในกระเป๋าออกมาใช้จ่ายมากขึ้น ส่วนจำนวนผู้รับสิทธิ อาจจะถึง 10 ล้านรายเหมือนเฟสแรก หรืออาจจะลดลง อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด ขณะที่การเพิ่มเงินคืน หรือ Cash Back อาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อกระตุ้นให้ใช้จ่ายเงินตัวเองมากขึ้น และสามารถนำเงินที่ใช้จ่ายนั้นไปหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งมาตรการในเฟส 2 จะจำกัดพื้นที่การใช้จ่ายอยู่ในจังหวัดเล็ก หลังพบว่ายอดการใช้จ่ายเฟสแรก กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่