สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : แล้วไงใครแคร์? จอดรถเรียงแถว เย้ยป้ายห้ามจอดตลอดแนว จ.พิษณุโลก

เรื่องของการจอดรถริมทาง ทั้งที่มีป้ายห้ามจอดชัดเจน แต่ก็มีรถมาจอดยาวเป็นแถว

นี่เป็นจุดห้ามจอดบนถนนทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก-ร้องโพธิ์ มีรถมาจอดตลอดแนว ทั้งที่ก็มีป้ายห้ามจอดตลอดแนวติดเอาไว้ชัดเจน

ก่อนหน้านี้มีการใช้งบประมาณหลายสิบล้านบาท เพื่อขยายช่องจราจรเพิ่มจากเดิม เป็น 10 ช่องจราจร หลังจากสร้างเสร็จ ประชาชนกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร เพราะมีผู้นำรถมาจอดในจุดห้ามจอดเป็นจำนวนมาก จนถูกมองว่าการก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็นการเอื้อประโยชน์จัดสถานที่จอดรถให้กับร้านค้าบริเวณดังกล่าวมากกว่า เหมือนกั้นให้มีที่จอดรถมากขึ้น บางคันถึงกับจอดขวางถนนเลย

เมื่อมีประชาชนร้องเรียนเข้าไป ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กวดขันวินัยจราจรให้ประชาชนได้ทราบและปฏิบัติ แต่ชาวบ้านอยากให้ตีเส้นขาวแดงให้ชัดเจนไปเลย เพื่อไม่ให้ทุกคนมาจอดรถ

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ตามมาตรา 54 วรรคสอง ผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับขอบทาง ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท