ภาพเป็นข่าว : ตชด.จิตอาสา หัวใจเพื่อประชาชน

วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 07:47 น.

Views

สัปดาห์หน้าจะถึงวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีการปล่อยคลิปที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน

เนื่องจากวันที่ 17 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีหน้าที่ในการดูแลประชาชน ทั้งการให้การศึกษาในหน้าที่ของครู การพิทักษ์รักษาความสงบในหน้าที่ตำรวจ การลาดตระเวนชายแดนในหน้าที่ของทหาร การช่วยเหลือชุมชนในหน้าที่ของข้าราชการพลเรือน แสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่อันสำคัญของตำรวจตระเวนชายแดนที่ปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทย และความสำคัญของตำรวจที่มีต่อประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

ดูแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจ ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการดูแลประชาชน

ขอบคุณภาพจาก : กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว ตชด จิตอาสา ตชด ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจ ตำรวจไทย