ภาพเป็นข่าว : กอ.รมน.ภาค 2 จัดกิจกรรม การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 07:48 น.

Views

การจัดกิจกรรม การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนรูปแบบประชารัฐ ของ กอ.รมน.ภาค 2

พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานจัดกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสาน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจ้างงานคนพิการ และโครงการเกษตรอาหารกลางวันโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเทคโนโลยี นวัตกรรมในการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียน ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วย

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว กอ รมน ภาค 2 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน