สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : สวนนงนุช เตรียมใช้เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนสะอาด

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย นายเซบาสเตียน ยุสตุส ชมิดท์ ประธานกรรมการบริษัท Enapter ร่วมเปิดงานสาธิตการสร้างระบบพลังงานอิสระที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลักของประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ไฮโดรเจนอย่างปลอดภัย เป็นพลังงานทางเลือก และร่วมกันสร้างระบบพลังงานโซลาร์ไฮโดรเจนที่สวนนงนุช

ซึ่งเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และมีไฮโดรเจนเป็นระบบกักเก็บพลังงาน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตัวอย่างและให้ความรู้ เพื่อมุ่งสู่อนาคตของการใช้พลังงานทดแทนเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นอนาคตของการกักเก็บพลังงาน

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ราคาถูก ถ้าใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนจะสามารถกักเก็บไว้ได้นาน ที่สำคัญเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากคาร์บอน