สีสันสนุกสนาน แข่งขันจับปลาไหล สร้างสามัคคีในชุมชน จ.สตูล

วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 06:28 น.

Views

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปดูความสามัคคีของชาวบ้านตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ที่พร้อมใจกันลงแขกดำนา ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภาคใต้ หรือที่เรียกว่า ซอมือ บนพื้นที่ทำนากว่า 500 ไร่

ชาวบ้านทุกคนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างขยันขันแข็ง จากนั้นได้จัดกิจกรรมแข่งจับปลาไหล โดยมีเด็ก ๆ และเยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานในพื้นที่ร่วมแข่งขัน ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

สำหรับกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อบต.ทุ่งนุ้ย ที่จัดขึ้นทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

Tag : เช้านี้ที่หมอชิต ลงแขกดำนา ดำนา ลงแขก ซอมือ แข่งจับปลาไหล จับปลาไหล อบต ทุ่งนุ้ย โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต ทุ่งนุ้ย