เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 10 ตุลาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 10 ตุลาคม 2562

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝน 20-30 % ของพื้นที่ อากาศตามยอดดอยเริ่มเย็นๆ 15-20 องศาเซลเซียส ภาพกลาง ภาคตะวันออก 30-40 % ของพื้นที่ภาคใต้ ฝนยังมากอยู่ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 60 % ของพื้นที่ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝน 60 % ของพื้นที่ จะมีฝนตกหนักได้บางแห่ง...