สนามข่าว 7 สี

ดีเดย์วันนี้! พม.จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด - 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท

ดีเดย์วันนี้ บ่ายโมง กระทรวง พม.จ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท

นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. กล่าวว่า เด็กแรกเกิด จนถึง 6 ขวบ ที่ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรวมกว่า 561,086 คน เริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ 10 ตุลาคม เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป เดือนละ 600 บาท ไปจนกระทั่งเด็กอายุ 6 ขวบ และเตรียมจ่ายย้อนหลังให้ด้วย รวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 1,674 ล้านบาท

การจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรอบใหม่นี้ ขยายสิทธิให้ผู้ปกครองที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปรับเปลี่ยนจากเดิมกำหนดฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวต้องไม่เกิน 36,000 บาท ขยับขึ้นมาเป็นรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท และขยายอายุเด็กจากเดิม 3 ขวบ เป็น 6 ขวบ อีกทั้งยังปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 เป็น 600 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ดี กระทรวง พม. ยอมรับว่า การจ่ายเงินในงวดเดือนตุลาคมนี้ ยังมีครอบครัวเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ที่ไม่ได้รับเงินจำนวนหนึ่ง ที่ต้องไปให้ข้อมูลสถานะของครัวเรือนเพิ่มเติม และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02-651-6534 หรือสายด่วน 1300