ข่าวต่างประเทศ

เซซามี สตรีต ร่วมด้วยช่วยต้านการใช้ยาเสพติดในหมู่เยาวชน

"เซซามี สตรีต" รายการโทรทัศน์ยอดนิยมสำหรับเด็ก ที่มีใช้หุ่นเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่อง หันมาให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และปลูกฝังเด็กๆไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

คณะผู้อำนวยการสร้าง"เซซามี สตรีต"เผยสาเหตุที่หันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดว่าเป็นเพราะ จากข้อมูลผลการสำรวจในสหรัฐฯพบว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีถึง 5.7 ล้านคน ที่พักอาศัยอยู่กับพ่อ-แม่หรือผู้ปกครองที่มีประวัติเคยใช้ยาเสพติด การเพิ่มเรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไปใน"เซซามี สตรีต"นอกจากจะเป็นการให้ความรู้กับเด็กๆและเยาวชนแล้ว ยังเป็นตัวอย่างให้กับผู้ปกครองด้วยว่า ควรจะแนะนำบุตรหลานของตนอย่างไรให้ใช้ชีวิตห่างไกลยาเสพติด

เซซามี สตรีท กำเนิดมาตั้งแต่ปี 1969 และเคยมีเนื้อหาสอดแทรกปัญหาสังคมหลายอย่าง อาทิ โรคเอดส์, เด็กที่พ่อ-แม่ถูกจำคุก, เด็กเป็นออทิสติก, คนไร้บ้าน, สิทธิสตรี แต่สามารถดำเนินเรื่องในแนวทางที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูเพลิน จึงได้รับความนิยมตลอดมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง