ห้องข่าวภาคเที่ยง

กรุงเทพมหานครเดินเครื่อง หอฟอกอากาศใจกลางกรุงเป็นครั้งแรก ลดฝุ่น PM2.5

รายงานสดจากเซ็นทรัลเวิลด์ : กรุงเทพมหานครเปิดเดินเครื่อง หอฟอกอากาศใจกลางกรุงเป็นครั้งแรก ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทดสอบประสิทธิภาพลดฝุ่น PM 2.5...