ห้องข่าวภาคเที่ยง

จัดทำกระทงออกพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา

วัดหลายแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ ในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยที่วัดใต้โพธิ์ค้ำเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พระสงฆ์ และชาวบ้าน ช่วยกันจัดโต๊ะหมู่บูชา และทำความสะอาดภาชนะที่จะใช้ในพิธีกวนข้าวทิพย์ วันที่ 11 ตุลาคมนี้ ก่อนนำข้าวทิพย์ไปถวายพระสงฆ์ เป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม

ชาวชุมชนพลแพน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีช่วยกันจัดทำกระทงขนาดใหญ่ โดยจะมีการประดับ และตกแต่งกระทง ให้มีความสวยงามวิจิตรตระการตา ส่งเข้าประกวด ก่อนจะนำไปลอยในแม่น้ำมูล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในช่วงเทศกาลออกพรรษา

เทศบาลเมืองนครพนม เตรียมจัดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว ที่จะไปชมงานประเพณีไหลเรือไฟ ตามแนวริมแม่น้ำโขง ส่วนหน่วยงานท้องถิ่น ในอำเภอบ้านแพง และเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมลุ้นชมบั้งไฟพญานาค หลังในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีบั้งไฟพญานาคขึ้นมาจากแม่น้ำโขง พร้อมชมพิธีรำบูชาพญานาค

ส่วนที่ตลาดการค้าอินโดจีน จังหวัดหนองคาย ผู้ประกอบการร้านค้าได้จัดเตรียมสินค้า อาหารแห้ง และของฝาก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้า และชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง ในช่วงคืนวันออกพรรษา วันที่ 13 ตุลาคมนี้