ห้องข่าวภาคเที่ยง

เร่งซ่อมตลิ่งพังจากดินไหล จ.อุบลราชธานี

หลังเกิดตลิ่งพังเสียหายเป็นแนวยาว จากดินไหลตามแนวลำน้ำ 4 แห่ง จำนวน 7 จุด ในจังหวัดอุบลราชธานี จนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีบ้านเรือนริมตลิ่งในละแวกนั้น

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่จุดที่เกิดปัญหาตลิ่งพัง บริเวณชุมชนหาดคูเดื่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำมูล โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่โยธาธิการ ทำการซ่อมแซมตลิ่ง ซึ่งใช้วิธีตอกเสาเข็มเสริมความแข็งแรงตามแนวตลิ่ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และจัดกำลังทหารเข้าไปทำการขนสิ่งของ และเคลื่อนย้ายบ้านเรือนประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัย

สำหรับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เกิดปัญหาตลิ่งพังจากดินไหลจำนวน 7 จุด ตามแนวลำน้ำ 4 แห่ง อาทิ บริเวณแม่น้ำมูล บ้านด่านเก่า บ้านท่าศาลา บ้านท่าวารี และบ้านห้วยขุงเหนือ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้เข้าสำรวจพื้นที่ก่อนจะทำการซ่อมแซมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง