ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจประปา 2,600,000 บาท จ.กาญจนบุรี

ข้อสังเกตที่ประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนให้คอลัมน์หมายเลข 7 คือ โครงการประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 ตำบลสหกรณ์นิคม งบประมาณ 2,600,000 บาท เอกชนติดตั้งเสร็จตั้งแต่ปี 2558 น่าสังเกตว่าในจำนวนนี้มีค่าท่อส่งน้ำ พร้อมค่าแรงขุด, กลบ ประกอบท่อ ระยะทาง 3,000 เมตร เป็นเงิน 251,000 บาท ทั้งที่ไม่มีการวางท่อส่งน้ำจริงแต่กลับมีการเบิกจ่ายเงินเต็มโครงการ 

นายกเทศมนตรีตำบลสหกรณ์นิคม ยอมรับ มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเกิดขึ้นจริง แต่ไม่กระทบกับการจ่ายน้ำประปา โดยมีการสำรวจสภาพพื้นที่ก่อนของบประมาณไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลสหกรณ์ อำเภอทองผาภูมิกว่า 500 หลังคาเรือน ได้มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ แต่หลังจากช่างสำรวจพื้นที่เสร็จพบว่า พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ จึงย้ายสถานที่มาติดตั้งในจุดที่ตั้งโครงการปัจจุบัน แต่ทว่าบริเวณนี้มีแนวท่อประปาจ่ายน้ำเข้าหมู่บ้านอยู่แล้ว

หลังก่อสร้างระบบประปาผิวดินเสร็จในปี 2558 ยังต้องใช้งบประมาณของเทศบาลอีก 179,000 บาท เจาะบ่อบาดาลในปี 2561 เพื่อบรรเทาปัญหายามหน้าแล้ง โดยนายกเทศมนตรีสหกรณ์นิคม ยืนยัน การเบิกจ่ายเงินค่าท่อพีวีซี แต่ไม่ได้ติดตั้ง ช่างควบคุมงานไม่ได้มีเจตนาทุจริต โดย ป.ป.ช.เข้าตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2560 และอยู่ระหว่างรอผลการสอบสวน

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7