ห้องข่าวภาคเที่ยง

7HD Vlog : ตรวจสุขภาพป้องกันได้กว่ารักษา

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสวัสดิการที่หลายบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน และยังช่วยลดภาระงบประมาณของประเทศได้อีกด้วย ติดตามใน 7 HD Vlog กับคุณสุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์…