เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ชิมช้อปใช้ เฟส 2 เปิดลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่ม 5 ล้านคน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีแนวคิดจะให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มอีก 5 ล้านคน เป็นการเพิ่มเติมจากเฟสแรกที่ให้ลงทะเบียน 10 ล้านคน โดยเฟส 2 อาจจะไม่มีวงเงินในกระเป๋าช่อง 1 จำนวน 1,000 บาท เหมือนกับเฟสแรก

นอกจากนี้ยังพิจารณาให้สิทธิพิเศษกับกระเป๋า 2 ที่ให้ผู้ได้สิทธิเติมเงินซื้อสินค้า มีสิทธิได้รับเงินคืนร้อยละ 15 หรือไม่เกิน 4,500 บาท โดยจะพิจารณาเพิ่มให้เป็นร้อยละ 20 และสามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2562 ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็จะทำให้ผู้ที่ได้สิทธิมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เฟสแรก ได้สิทธิเพิ่มเติมเหมือนกับเฟส 2 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน