ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์

เวลา 04.48 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการ กองทัพอากาศดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เที่ยวบินพิเศษที่ อาร์ทีเอเอฟ 201 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ

การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : เอเชียใต้ศึกษา และวิชาประวัติศาสตร์ไทย พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในทางบวก และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ศูนย์มรดกอินเดีย วัดศรีวีรมากาลิยัมมัน, รูปปั้นเซอร์ สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์, รูปปั้นช้างสำริดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สาธารณรัฐสิงคโปร์, องค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์, ศูนย์ป้อมปราการแคนนิง และสวนพฤกษศาสตร์ การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด