ข่าวในพระราชสำนัก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี

วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์ผสมผสาน แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์วิถีธรรม ในการใช้ภูมิปัญญาผสมผสานการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมการช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ทางโรงพยาบาลได้ร่วมกันคิดค้นประดิษฐ์กับชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาบำบัดผู้ป่วย

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้พัฒนาคุณภาพบริการ เน้นนำ 5 ยุทธศาสตร์ มาใช้ในการจัดบริการ อาทิ พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ให้บริการผสมผสานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน อาทิ การฝังเข็ม การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายคลายความปวดเมื่อย มีการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ใช้บริการนวดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี ซึ่งผลิตยาสมุนไพรประมาณ 140 ชนิด

ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้ขอพระราชทานสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ให้กับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และระบบสาธารณูปโภค โดยโรงพยาบาลฯ ได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิทัลแบบพกพา 4 เครื่อง สำหรับให้ใช้บริการในโรงพยาบาลและในชุมชน รวมทั้งเครื่องอัลตราซาวน์ 2 หัว ชนิดสี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด