คณะบุคคล และหน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ กลุ่มเซ็นทรัล, เทศบาลนครสงขลา, สมาคมค้าส่งสำเพ็งเมืองคอน, ร้านอี๊ดขายดอกบัว, คณะบุคคล นายสุนทร ลือนาม และคณะบุคคล ฐานทิพย์สรางค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

Tag : สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์