สนามข่าว 7 สี

ประชาธิปัตย์ จี้รัฐบาลแจงการบริหารจัดการข้อมูลชีวมาตร ก่อนเดินหน้า ชิมช้อปใช้ เฟสสอง

มีเสียงท้วงติงจากกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ให้รัฐบาลเร่งชี้แจงการบริหารจัดการข้อมูลชีวมาตร ทั้งม่านตา ใบหน้า ลายนิ้วมือ ในระบบออนไลน์ ก่อนเดินหน้าโครงการ ชิมช้อปใช้ เฟสสอง หวั่นถูกเอกชนเอาข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ความกังวลดังกล่าวเป็นของ ดร.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ที่ชี้ว่าหน่วยงานราชการยังมิได้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลชีวมาตรเอง แต่ให้เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการ ในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุม ทำให้ประชาชนไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากทั้งรัฐและเอกชนได้ จึงอยากให้รัฐบาลเร่งชี้แจงถึงการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อสร้างหลักประกันให้กับประชาชนที่ร่วมลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าแล้ว จะไม่ถูกนำข้อมูลไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์ อีกทั้งรัฐบาลควรเร่งดำเนินการออกกฎหมายคุ้มครองประชาชนให้เท่าทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วย