เช้านี้ที่หมอชิต

ประเดิมจ่ายค่าเลี้ยงดูทารกแรกเกิดให้คุณแม่ย้อนหลัง 600 บาท

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ (10 ต.ค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเดิมจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูทารกแรกเกิดให้กับผู้ที่ยื่นลงทะเบียนแล้ว โดยขยายหลักเกณฑ์จาก 400 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 600 บาทต่อเดือน
            
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยถึงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่า เมื่อวานนี้ (10 ต.ค.) เป็นวันแรกที่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อธิบายว่า การขยายหลักเกณฑ์ของโครงการ ได้แก่ ขยายเวลาการรับจากเดิมถึงอายุ 3 ขวบ เพิ่มเป็น 6 ขวบ ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มคุณสมบัติเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนจากเดิมไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคนต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้ และขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กให้ยื่นขอรับสิทธิ ไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดา และสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เด็กอาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ขณะที่ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีฯ ระบุเพิ่มเติมว่า เมื่อวานนี้ (10 ต.ค.) เป็นการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ ตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จำนวน 561,086 คน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,674 ล้านบาท

การจ่ายเงินในรอบเดือนตุลาคมนี้ ยังมีผู้ไม่ได้รับเงินจำนวนหนึ่ง เนื่องจากต้องมาให้ข้อมูลสถานะของครัวเรือนเพิ่มเติม ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูล เช่น วัน เดือน ปีเกิดไม่ถูกต้อง เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ดังนั้นต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไขให้ถูกต้อง ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน

ด้านเฟซบุ๊กส่วนตัวของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โพสต์ไขข้อข้องใจหลายประเด็นสำหรับโครงการนี้ เช่น เด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ที่จะได้รับเงิน 600 บาท คือเด็กที่เกิดหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถ้าเกิดก่อนจะไม่ได้รับ และต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้น รวมถึงต้องลงทะเบียนก่อนวันที่ 25 กันยายน 2562 จึงจะได้รับเงินในรอบนี้

และสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ อบต. เทศบาล สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ตามที่อาศัยอยู่ ไม่ใช่ตามทะเบียนบ้าน ใช้บัญชีธนาคารรัฐบาล 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือสายด่วน พม.โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณภาพจาก : Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชน