เช้านี้ที่หมอชิต

เตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ ชิมช้อปใช้ เฟส 2 เพิ่มอีก 5 ล้านคน หลัง ครม.ไฟเขียว

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ผู้รับสิทธิมาตรการ "ชิมช้อปใช้" เฟส 2 ลงทะเบียนเพิ่มจากเดิมอีก 5 ล้านคน หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการในระยะที่ 2 อาจจะไม่มีวงเงินในกระเป๋าช่อง 1 จำนวน 1,000 บาท เหมือนกับเฟสแรก โดยมีแนวคิดจะให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มอีก 5 ล้านคน เป็นการเพิ่มเติมจากเฟสแรกที่ให้ลงทะเบียน 10 ล้านคน

ขณะเดียวกันยังได้พิจารณาให้สิทธิพิเศษกับกระเป๋า 2 ที่ให้ผู้ได้สิทธิเติมเงินซื้อสินค้า มีสิทธิรับเงินคืนร้อยละ 15 หรือไม่เกิน 4,500 บาท โดยจะพิจารณาเพิ่มให้เป็นร้อยละ 20 และยังสามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2562 ได้อีกด้วย ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็จะทำให้ผู้ที่ได้สิทธิมาตรการ "ชิมช้อปใช้" เฟสแรก ได้สิทธิเพิ่มเติมเหมือนกับเฟส 2 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน