เช้าข่าว 7 สี

7 จุดประกาย : แอนิเมชันฝีมือเด็กไทย

7 จุดประกายวันนี้ จะพาไปชมฝีมือการออกแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ของเด็กไทย กิจกรรมนี้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงศักยภาพด้านการผลิตสื่อการ์ตูนแอนิเมชันพร้อมกับได้รับความรู้เรื่องการออม และ การลงทุนด้วย…