เช้าข่าว 7 สี

ฝนทำให้คนเสี่ยงซึมเศร้า

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทวิตข้อความ "ฝนนั้นทำให้คนเหงาเป็นเรื่องจริง" เป็นผลการวิจัยจากต่างประเทศของ กาวิน แลมเบิร์ด สถาบันวิจัยเบเกอร์ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

พบว่าสภาพอากาศ อุณหภูมิ ฝนตก แดดออก และสภาวะความกดอากาศ แสงธรรมชาติ ที่มีผลต่อระดับสารเซโรโทนินในร่างกาย สารตัวนี้มีผลต่อความรู้สึก เช่น ในวันที่แดดออกเป็นระยะเวลานาน ร่างกายจะผลิตสารเซโรโทนินได้มากกว่าวันที่ระยะเวลาแดดออกน้อยหรือฝนตก เมื่อสารที่ว่านี้ลดต่ำลง จะส่งผลต่อการมีภาวะซึมเศร้า อาการสมาธิสั้น ไม่สามารถมีสมาธิกับสิ่งที่ทำได้นาน รู้สึกเหนื่อย ขาดพลัง ขาดความสนใจในกิจกรรมประจำวัน หงุดหงิดง่าย และต้องการนอนมากขึ้น มักจะเกิดขึ้นในวันที่ฝนตก

ดังนั้นช่วงเวลาที่ฝนตกสลับแดดออก ควรออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ รับไอแดด เพราะการได้รับปริมาณแสงธรรมชาติที่พอเพียงในแต่ละวัน มีผลต่อสุขภาพจิตใจ ทำให้อารมณ์ดี ใช้ชีวิตราบรื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ควรหาโอกาสออกไปรับแสง เดิน วิ่ง ออกกำลังกายในตอนเช้า และจัดที่พักอาศัยให้แสงแดดส่องถึง