เช้าข่าว 7 สี

ปรับพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ทำรายได้ปลายปี

บริเวณริมถนนสายด่านซ้าย-ภูเรือ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เกษตรกรกว่า 10 ราย ปรับพื้นที่ปลูก "สตรอว์เบอร์รี่" เพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาว และท่องเที่ยวในจังหวัดเลยช่วงปลายปี

นางประภา เซ่งจ่าว เจ้าของสวนสตรอว์เบอร์รี่ดีไลด์ บอกว่าหันมาปลูกสตรอว์เบอร์รี่ พื้นที่ 2 ไร่ พื้นที่จังหวัดเลยอากาศดี และดินดีทำให้ได้ผลสตรอว์เบอร์รี่ สีแดงสดสลับขาว เนื้อหวาน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยขายอยู่ขีดละ 60 บาท กิโลกรัมละ 600 บาท ที่ไร่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถ่ายรูปและเก็บสตรอว์เบอร์รี่ได้ โดยจะมีช่วงเวลาขายเพียง 5-6 เดือนเท่านั้น ซึ่งในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวมา สัมผัสอากาศหนาวและท่องเที่ยวที่จังหวัด ทำให้เกษตรในพื้นที่จึงเร่งปรับพื้นที่ปลูก "สตรอว์เบอร์รี่" จำนวนมาก สร้างรายได้ 1,000-2,000 บาท คาดช่วงปลายปีจะขายได้วันละ 10,000 -20,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง