อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนา

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

จังหวัดน่าน ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เปิดงาน "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ" จัดแสดงแฟชั่นโชว์สุดพิเศษนำเสนอผ้าพื้นเมืองแบบล้านนา โดยดีไซน์ให้มีความร่วมสมัยและสวยงาม สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดนิทรรศการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก คือ การนำเสนอผลงานอย่างเครื่องประดับ กระเป๋า ผลงานแฮนเมด ที่ทำจากช่างฝีมือมี ความประณีตสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบสามารถแข่งขันกันทั้งในประเทศ และยังต่อยอดไปจนถึงระดับสากล เพื่อส่งออกสินค้าล้านนาไปสู่ระดับโลก นอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าพื้นเมืองขายให้กับผู้ที่มาร่วมชมด้วย