เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 ตุลาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 ตุลาคม 2562

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิ 26-33 องศาเซลเซียส มีฝนตก 40% ของพื้นที่...