ข่าวดึก 7HD

ศุลกากรเผยปีนี้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดกว่า 5,000 ล้านบาท

นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 พบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร รวม 32,255 คดี เป็นการลักลอบนำเข้า 65 % และหลีกเลี่ยงภาษี 34 % โดยสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบนำเข้าสูงสุด คือ ยาเสพติด โดยเฉพาะประเภท เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) และโคคาอีน (Cocaine) รวม 227 คดี คิดเป็นมูลค่า 5,160 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณฝั่งตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ขณะที่ ในปีงบประมาณ 2562 กรมศุลกากรสามารถจัดเก็บรายได้ได้กว่า 108,500 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8.5 % และขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.2 % โดยสินค้าที่จัดเก็บภาษีได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, ส่วนประกอบรถยนต์, ยารักษาโรค, เครื่องสำอาง และรถยนต์โดยสาร ส่วนปีงบประมาณ2563 ตั้งเป้าหมายการจัดเก็บภาษีไว้ที่ 111,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง