ข่าวดึก 7HD

ร้องเอาผิดป้ายโฆษณาเหล้าเบียร์ผิดกฎหมาย

นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา หรือ Alcohol Watch และแกนนำเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กว่า 30 คน หอบเอกสารหลักฐานร้านเหล้า ยื่นร้องเรียนที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ติดป้ายที่มีสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดยจากการลงพื้นที่สุ่มสำรวจป้ายที่มีโลโก้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพฯ พบว่า มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ป้ายไวนิล ป้ายตู้ไฟ หน้าร้านอาหาร และร้านเหล้า ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ทั้งยังมีคำพิพากษาที่สร้างบรรทัดฐานมาแล้วหลายคดี จากการดำเนินการฟ้องคดีในข้อหาป้ายที่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากหน่วยงานภาครัฐ และจิตอาสาภาคประชาสังคม มีคดีที่ศาลตัดสินพิพากษาแล้วว่ามีความผิด ทำให้ผู้ประกอบการ เจ้าของร้านค้า ที่ติดป้ายในลักษณะดังกล่าวต้องจ่ายเงินเพื่อเปรียบเทียบปรับในอัตราที่กำหนด

เครือข่าย Alcohol Watch เสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร่งตรวจสอบป้ายโฆษณา และป้ายที่มีโลโก้ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน กับบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์