ข่าวดึก 7HD

พลเอกประวิตร สั่งรับมือปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานได้เดินทางไปที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้

โดยรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นอกจากเจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้ว ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วย

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงเรื่องการสร้างหอคอยสำหรับใช้ฟอกอากาศว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หากได้ข้อตกลงที่ชัดเจน ก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีงบประมาณสำหรับใช้แก้ไขและควบคุมปัญหาหมอกควันไฟป่าอยู่แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง