ข่าวดึก 7HD

รมว.สาธารณสุขพร้อมรับฟังข้อมูลสารเคมีเกษตร 3 ชนิด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสารเคมีว่า การดำเนินการเรื่องนี้  ทำตามหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ปกป้องอันตรายต่อสุขภาพ ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ไม่สนับสนุนให้มีการใช้สารเคมีอันตราย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาที่เป็นคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ยืนยันต่อสื่อมวลชนไปแล้วว่าไม่สนับสนุนและพร้อมเสนอให้ที่ประชุมฯ มีการโหวตอย่างเปิดเผย

สาธารณสุขมีความชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนการใช้สารเคมี ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัตถุอันตรายทั้ง 27 คน จะร่วมกันพิจารณาถ้าไม่ยกเลิกการใช้ ทางการจะเตรียมยา เตรียมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี ก็จะเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตามนายอนุทิน พร้อมยินดีรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย การสนับสนุนการเลิกใช้ครั้งนี้ ยืนยันว่าทำเพื่อเกษตรกร และประชาชนผู้บริโภคพืชผลทางการเกษตร

สำหรับเรื่องตัวเลขคนป่วย คนเสียชีวิตจากสารเคมีอันตรายนั้นในฐานะที่เป็นกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสุขภาพสำคัญที่สุด ไม่ว่าตัวเลขผู้ป่วยจะเป็น 14,000 คน หรือทำให้ป่วยเพียงคนเดียวก็ไม่สนับสนุนให้ใช้ กรณีที่ฝ่ายสนับสนุนให้ใช้ ก็ขอให้นำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง