ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : เลี้ยงจิ้งหรีดรอรับเงินล้าน

จิ้งหรีด ขึ้นแท่นเป็นแมลงเศรษฐกิจของไทย ที่น่าจับตามอง หลังตลาดสหภาพยุโรป หรือ EU มากกว่า 28 ประเทศ มีความต้องการสูง หลังนักวิจัยด้านโภชนาการ พบว่า จิ้งหรีด มีปริมาณโปรตีนและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก โดยตลาดต่างประเทศ มักนิยมสั่งจิ้งหรีดแช่แข็ง, จิ้งหรีดต้มบรรจุกระป๋อง, จิ้งหรีดอบ และจิ้งหรีดบดให้กลายเป็นโปรตีนผง เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร

ส่วนสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในบ้านเรา ได้แก่ พันธุ์ทองดำ, ทองแดง และทองแดง-ลาย หรือแมงสะดิ้ง
              
การเลี้ยงเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศในแถบยุโรปนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงจะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย สถานะอาหารใหม่ หรือNovel Food เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยของอาหารก่อนการส่งออก

แมลงหลายชนิด รวมถึงจิ้งหรีด ถือเป็นความหวังสำคัญต่อการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารของโลก โดยขณะนี้ไทยมีเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดกว่า 20,000 ฟาร์ม มีกำลังการผลิตจิ้งหรีดรวมมากกว่าปีละ 7 พันตัน ส่งป้อนตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ มูลค่าสูงถึงปีละ 1 พันล้านบาท ซึ่งปัจจุบันนี้ความต้องการในตลาดยังคงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หากเกษตรกรไทยสามารถสร้างมาตรฐานฟาร์ม และคุณภาพผลผลิต ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดได้อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง