ข่าวดึก 7HD

กระเป๋ากาบกล้วยรักษ์โลก จ.ราชบุรี

จากเดิมที่เราเคยเห็นการใช้ประโยชน์จากกล้วย ด้วยการกินผล กินปลี การนำใบตองไปห่อขนม ทำบายศรีบูชาเทพ หรือแม้กระทั่งการนำลำต้นไปทำอาหาร กินได้ทั้งคนและสัตว์ แต่สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีแนวคิดล้ำหน้า ด้วยการนำองค์ความรู้ต่างๆ จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผนวกกับความต้องการรักษ์โลก มาพัฒนาต่อยอด ด้วยการผลิตสินค้าจากกาบกล้วย ไม่ว่าจะเป็นหมวก กล่องใส่เอกสาร สมุดโน้ต ออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน จนได้รับรางวัลชนะเลิศ OTOP KBO CONTEST 2019 จากการประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดดีเด่นระดับประเทศ จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ล่าสุดได้ผลิตกระเป๋า และเป้ จากกาบกล้วยภายใต้แบรนด์ตานี จนเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากกระเป๋ากาบกล้วยแต่ละใบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

กระเป๋ากาบกล้วยมีความคงทนไม่แพ้กระเป๋าหนัง มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี หากดูแลดีๆ อาจใช้ได้ยาวนานถึง 10 ปี ท่านที่สนใจจะไปเรียนรู้หรือฝึกอาชีพ สอบถามได้ที่หมายเลข 099 149 9746

ข่าวที่เกี่ยวข้อง