ข่าวในประเทศ

ธนาธร ติวเข้ม สส.อนาคตใหม่ก่อนศึกอภิปรายงบฯ 63

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จัดติวเข้ม สส. เพื่อให้มีความพร้อมในการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณของรัฐบาลปี 2563 เน้นเป็นห่วงการใช้เงินลงทุนไม่คุ้มค่าอาจนำประเทศเสียหายระยะยาว และเพิ่มช่องว่างทางรายได้คนรวย-คนจน 

พรรคอนาคตใหม่มีการจัดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะทำหน้าที่ในการอภิปราย ร่างพ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 วงเงิน3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 แสนล้านบาท และถือเป็นการตั้งงบแบบขาดดุล 4.69 แสนล้านบาท โดยมีการแจกเอกสารรายละเอียดประกอบจำนวน 2 กล่อง ซึ่งภายในมีเอกสารทั้งหมด 33 เล่ม หรือประมาณเกือบ 2 หมื่นหน้า ที่จะต้องเร่งศึกษาอย่างละเอียดให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าก่อนมีกำหนดเข้าประชุมสภาในวาระที่ 1 ในช่วงวันที่ 17-18 ตุลาคม นี้

มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพรรค และ สส.บัญชีรายชื่อ ร่วมพิจารณาเนื้อหาเอกสารร่างดังกล่าวที่ได้รับมาแล้วอย่างเข้มข้น มีการถกในประเด็นต่างๆเช่น การกระจายอำนาจ, การลงทุน, สวัสดิการสังคม, สาธารณสุข, กองทัพ, งบกลาง ฯลฯ แบ่งทีม สส. ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อเจาะลึกการจัดทำงบประมาณ และทำให้เห็นว่าการทำงบประมาณประจำปีเป็นงบประมาณของคนทั้งชาติ ไม่ใช่แค่การตัดเพิ่มลดงบประมาณไปมาระหว่างหน่วยงานต่างๆ จุดที่เน้นมากคือการลงทุนด้านคมนาคมจะต้องไม่ซ้ำซ้อนและคุ้มค่าที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียหายต่อประเทศในระยะยาว และการกระจายการลงทุนไปยังพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ช่องว่างทางรายได้คนรวย-คนจนยิ่งสูงกว่าเดิม