ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจบ่อน้ำพุร้อนลิ่นถิ่น จ.กาญจนบุรี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและน้ำพุร้อนลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 6 สิงหาคม 2558 วงเงิน 19 ล้านบาท ปรับปรุงบ่อน้ำพุร้อนที่เทศบาลตำบลลิ่นถิ่นทำไว้เดิม  จำนวน 2 บ่อ ก่อสร้างบ่อแช่เท้า, ห้องสปาแช่น้ำพุร้อนส่วนตัว จำนวน 8 ห้อง และอาคารบริการนักท่องเที่ยว สร้างเสร็จเดือนมกราคม 2559

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ร่วมกับ สตง.ปี 2560 พบความชำรุดและยังไม่เปิดให้บริการ ผ่านไป 3 เดือนหลังสตง.เข้าตรวจสอบจึงเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเดือนมกราคม 2561

ล่าสุดกลับไปติดตามอีกครั้ง ตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนว่า หลังจากบ่อน้ำพุร้อนลิ่นถิ่นถูกน้ำท่วมปีที่แล้ว งานก่อสร้างบางรายการเสียหายและยังไม่มีงบประมาณปรับปรุง  เช่น  ห้องสปา  ส่วนอาคารศูนย์โอทอป มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ยอมรับ ตั้งแต่เปิดให้บริการมีรายได้เดือนละประมาณ 3 หมื่นบาท หลังเจอปัญหาน้ำท่วมห้องสปาเสียหาย จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานห้องสปาเป็นห้องนวดแผนไทยดึงดูดนักท่องเที่ยว ขณะที่เจ้าของธุรกิจรีสอร์ตในพื้นที่ กลับให้ความสนใจ อยู่ระหว่างขออนุญาตเพื่อดึงจุดเด่นน้ำพุร้อนธรรมชาติมาให้บริการนักท่องเที่ยว ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ซึ่งเคยตรวจสอบขณะเป็นผู้ว่า สตง. ฝากข้อคิดเรื่องนี้