ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายการศึกเจ้านักกิน อาทิตย์นี้ไปที่ จ.ปทุมธานี

รายการ "ศึกเจ้านักกิน" อาทิตย์นี้ไปที่ จ.ปทุมธานี กับโจทย์ "ข้าวบุหรี่ปลานิลจากฟ้า" ซึ่งข้าวบุหรี่เป็นอาหารโบราณมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5...