เจาะประเด็นข่าวค่ำ

คลังลงดาบแล้ว! ร้านค้าละเมิดกฎ ชิมช้อปใช้ สั่งปิดแอปพลิเคชันถุงเงินทันที

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง ได้สั่งให้กรมบัญชีกลางเชิญผู้บริหารห้างโมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้อ เข้าหารือ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ “ชิมช้อปใช้” ซึ่งรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนให้ได้มากที่สุด

แต่ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าบางแห่งใช้โพรโมชันลดแลกแจกแถม เพื่อดึงดูดประชาชนผู้ได้รับสิทธิ 1,000 บาท ให้มาจับจ่ายซื้อสินค้าเพียงแค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจบางจุด พบว่ามีการกระทำในลักษณะดังกล่าวจริง รวมทั้งมีประชาชนไปซื้อสินค้าไม่ครบวงเงิน 1,000 บาท แต่ผู้ประกอบการก็ไม่ทอนเงินส่วนที่เหลือให้

นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมของร้านค้า รับแลกสิทธิ 1,000 บาท เป็นเงินสด โดยหักค่าหัวคิว ซึ่งได้จัดการขั้นเด็ดขาดไปแล้ว ด้วยการปิดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ไม่โอนเงินให้ และยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมโครงการไปแล้วหลายร้าน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ทางกระทรวงการคลังจึงจำเป็นต้องชี้แจงทำความเข้าใจอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมกำชับผู้ประกอบการทุกราย ห้ามละเมิดกฎ หรือเอาเปรียบประชาชนเด็ดขาด หากพบก็จะยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมโครงการทันที พร้อมทั้งขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในอนาคต หากประชาชนพบเห็นร้านค้าทำผิดเงื่อนไข “ชิมช้อปใช้” สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมบัญชีกลาง


สายด่วนโทรแจ้ง : 02-270-6400 กด 7