คณะบุคคล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ค่ำวันนี้ ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310C, คณะบุคคล ครอบครัวรัตตกุล, คณะบุคคล ครอบครัวกีรติดิษกุล และครอบครัวกิตติเกิดกุลชัย, คณะบุคคล นางสุรีย์ พลรบ, คณะบุคคล นางบุญเกื้อ ยะวงศา, คณะบุคคล นางสงบ ศรีธนูมาศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

Tag : สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์