ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมตามโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่อาคารอเนกประสงค์ วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับจังหวัดนครนายก และศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง จัดกิจกรรมตามโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ครั้งที่ 4 ในโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก่อตั้งครบ 10 ปี เพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และให้จัดตั้งศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยมีการมอบกระเป๋าชุดยาพระราชทาน อาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชน มีบริการตรวจสุขภาพโดยมีผู้มาขอรับบริการ 110 คน และมีการฝึกจิตบรรยายธรรม

Tag : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจร ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์