ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมตามโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ครั้งที่ 4

ที่อาคารอเนกประสงค์ วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับจังหวัดนครนายก และศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง จัดกิจกรรมตามโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ครั้งที่ 4 ในโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก่อตั้งครบ 10 ปี เพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และให้จัดตั้งศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยมีการมอบกระเป๋าชุดยาพระราชทาน อาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชน มีบริการตรวจสุขภาพโดยมีผู้มาขอรับบริการ 110 คน และมีการฝึกจิตบรรยายธรรม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด