ข่าวเด็ด 7 สี

ชมทะเลหมอกผารักษ์สลัดได จ.นครราชสีมา

ผารักษ์สลัดได ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมทะเลหมอก ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จำนวนมาก วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายแล้ว ยังได้ชมทะเลหมอกที่ลอยปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างอย่างสวยงาม และชมต้นสลัดได ซึ่งเป็นไม้ประจำถิ่น และเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ด้วย