สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ภาพเป็นข่าว : หนุ่มไม่สนไม้กั้นทางรถไฟ

เป็นอุบัติเหตุของคนที่ไม่เคารพกฎจราจร ไม้กั้นทางรถไฟกั้นไม่ให้เราสัญจรผ่านในเวลาที่รถไฟผ่าน แต่มีคนรั้นจะข้าม ไปดูผลของความประมาทนี้กัน...

ขอบคุณภาพ Facebook User : Parinya Chukaew