ภาพเป็นข่าว : หนุ่มไม่สนไม้กั้นทางรถไฟ

วันที่ 12 ต.ค. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

เป็นอุบัติเหตุของคนที่ไม่เคารพกฎจราจร ไม้กั้นทางรถไฟกั้นไม่ให้เราสัญจรผ่านในเวลาที่รถไฟผ่าน แต่มีคนรั้นจะข้าม ไปดูผลของความประมาทนี้กัน...

ขอบคุณภาพ Facebook User : Parinya Chukaew

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว