ข่าวในประเทศ

การบินไทยและอีก 3 สายการบินปรับเที่ยวบินไปญี่ปุ่นเลี่ยง ฮากิบิส

การบินไทยแจ้งปรับเปลี่ยนเที่ยวบินไปญี่ปุ่นจากพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส พร้อมขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเที่ยวบินอย่างใกล้ชิด ขณะที่สายการบินโลว์คอสต์ แอร์เอเชีย, ไทยไลอ้อนแอร์, นกสกู๊ต ก็ปรับตารางบินด้วยเช่นกัน

จากกรณีพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส (Hagibis) ที่จะเคลื่อนตัวสู่ญี่ปุ่นในวันนี้ มีผลกระทบกับเที่ยวบินของการบินไทยไปญี่ปุ่น 4 จุดบิน ได้แก่ โอซากา, นาโกยา และโตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) บริษัทการบินไทยฯ ขอแจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินจากตารางการบินปกติของเที่ยวบินไปยังโตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12-13 ต.ค. ดังนี้

1. เที่ยวบินที่ ทีจี 640 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ต.ค. 62 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 22.10 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 06.20 น. (เวลาท้องถิ่น)ของวันรุ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 02.40 น. ของวันที่ 13 ต.ค. 62 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 641 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ต.ค. 62 เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.20 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ต.ค. 62 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.00 น.

3. เที่ยวบินที่ ทีจี 642 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ต.ค. 62 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.50 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 08.10 น. (เวลาท้องถิ่น)ของวันรุ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 03.40 น. ของวันที่ 13 ต.ค. 62 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

4. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ต.ค. 62 เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 13.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ต.ค. 62 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.00 น.

5. เที่ยวบินที่ ทีจี 676 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ต.ค. 62 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 15.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6769 เวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.40 น. ของวันที่ 13 ต.ค. 62 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 17.50 น. (เวลาท้องถิ่น)

6. เที่ยวบินที่ ทีจี 677 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ต.ค. 62 เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 17.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.55 น. รับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6779 เวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 19.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ต.ค. 62 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 23.59 น.

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารติดตามการปรับเวลาทำการบินของเที่ยวบินข้างต้นอย่างใกล้ชิด จากเว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทย

สายการบินแอร์เอเชีย แจ้งว่าสายการบินได้ ประกาศปรับตารางเที่ยวบินเข้าเเละออกประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส ในวันที่ 11 –13ต.ค. โดยได้ประกาศยกเลิกจำนวน 12 เที่ยวบิน และปรับเวลาบินจำนวน 8 เที่ยวบิน ซึ่งผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ที่ airasia.com/flightstatus ก่อนเดินทาง ขณะที่สายการบินไทยไลอ้อนแอร์และนกสกูู๊ตก็มีการปรับตารางบินเช่นกัน กรุณาตรวจเช็กความคืบหน้าล่าสุดก่อนออกเดินทางจากบ้าน