ห้องข่าววาไรตี้

ชลประทานกำหนด 89 จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคใต้

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนในภาคใต้ ซึ่งจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ ว่า ขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนปราณบุรี เขื่อนรัชประภา และเขื่อนบางลาง มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อประเมินจากปริมาณฝน คาดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีปริมาณน้ำกว่า 5,700 ล้านลูกบาศก์เมตร และเดือนธันวาคมนี้ จะมีปริมาณน้ำกว่า 5,900 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝน โดยให้โครงการชลประทานทุกแห่งในภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเร่งระบายน้ำท่วมขังให้เร็วที่สุด รวมทั้งตรวจสอบอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกำชับให้บริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80 % ของความจุอ่างฯ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมภาคใต้ไว้ 89 จุด ใน 16 จังหวัด โดยเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าประจำจุดเสี่ยง เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง