ห้องข่าววาไรตี้

เรื่อง Hot Social Hit : ตุ๊กตุ๊กไทยดังไกลไปญี่ปุ่น

ไปนั่งรถตุ๊กตุ๊กหรือรถสามล้อชมวิวกัน แต่ไม่ใช่ที่เมืองไทยนะ เป็นที่ประเทศญี่ปุ่น...

ขอบคุณภาพ YouTube : สำนักข่าวญี่ปุ่น