รายการข่าวต่างประเทศ

กรุมอุตุฯ ญี่ปุ่น เปิดให้มีภาคภาษาไทยแล้ว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ปรับมีภาคภาษาไทยแล้ว โดยสามารถติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำฝน น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม รวมถึงประกาศเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆ ได้ โดยสามารถคลิกที่ลิก์ด้านล่างนี้

https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=th