ข่าวภาคค่ำ

นักข่าวช่อง 7HD รับรางวัล ASEAN Prime Award 2019

ผู้ประกาศข่าว และผู้สื่อข่าว ช่อง 7HD เข้ารับรางวัล ASEAN Prime Award 2019

ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สมาพันธ์สื่อสารมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ มี นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ รางวัล "ดีเด่นแห่งปี" "ASEAN Prime Award 2019" รางวัลคุณภาพตัวอย่างอาเซียนดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2562
             
เพื่อยกย่องส่งเสริมสนับสนุนคนดี ที่มีผลงานโดดเด่น ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน และสื่อมวลชน ให้มีขวัญกำลังใจในการทำความดีต่อไป
              
ในโอกาสนี้มีผู้เข้ารับรางวัลจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนักแสดง ศิลปิน บุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม องค์กร และมูลนิธิต่าง ๆ โดยช่อง 7HD ได้รับ 3 รางวัล สาขาสื่อมวลชนดีเด่น คือ นางสาวปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ ผู้ประกาศข่าวจากคอลัมน์ "ปิ่นอาสา" รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน, นางสาวสุธาทิพย์ ทีวะเวช ผู้สื่อข่าวสายข่าวการเมืองและความมั่นคง และ นางสาวอุทุมพร สุขวงกฎ ผู้สื่อข่าวรายการ "คอลัมน์หมายเลข 7" 
              
นางสาวอุทุมพร กล่าวว่า ทีมข่าว "คอลัมน์หมายเลข 7" ขอบคุณที่ทางคณะผู้จัดงานได้มอบรางวัล เป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมข่าว และขอขอบคุณทางผู้บริหาร ช่อง 7HD ที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต และได้มอบหมายให้ได้ทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง