ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรมของชาวเอเชียใต้ที่อพยพมาอยู่ในสิงคโปร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรมของชาวเอเชียใต้ที่อพยพมาอยู่ในประเทศสิงคโปร์ การประสมประสานกันระหว่างชนชาติต่าง ๆ และการสร้างความเป็นชาติของสิงคโปร์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด