ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานการจัดกิจกรรม รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ ฯ

เวลา 13.28 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังบริเวณปลายแหลมโจรคร่ำ ภายในพื้นที่สถานีทหารเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเป็นประธานการจัดกิจกรรม "รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล" ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริในการสร้างความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนให้ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลอันจะนำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน
              
ในการนี้ พระราชทานโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดภาพวาดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย รวม 6 รางวัล แล้วพระราชทานต้นหญ้าทะเล และอุปกรณ์เก็บขยะชายหาดแก่ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ
              
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพวาดที่ได้รับรางวัล และนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ ฯ อาทิ แผนงานศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงาน ปีที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดตั้งศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากประจำชายฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดภูเก็ต และตั้งหน่วยย่อยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายากที่จังหวัดระยอง สามารถช่วยเหลือเต่าทะเล โลมา วาฬและพะยูน ให้กลับคืนสู่ทะเลได้ถึง 77 ตัว ส่วนแผนงานสนับสนุนการอนุรักษ์พะยูน ในปี 2563 ได้กำหนดจัดการประชุมพะยูนโลกในช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อวางมาตรการลดอัตราการตายของพะยูนร่วมกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากเวทีประชุมในระดับประเทศที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา
           
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังจุดปล่อยเต่าทะเล จุดปลูกหญ้าทะเล และจุดเก็บขยะชายหาด พระราชทานถุงตาข่ายเก็บขยะใต้ทะเลแก่นักดำน้ำ แล้วทรงร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 330 ตัว กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล 3,300 ต้น และทรงร่วมทำความสะอาดชายหาด กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยกว่า 2,000 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลให้เกิดความสะอาดปราศจากขยะ ถุงพลาสติก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเพื่อลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลหายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ ทั้งยัง เป็นการช่วยเพิ่มแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ และช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด